Ytdesinfektion DAX 75+, 4 liter

Ytdesinfektion 75+ DAX, 4000ml

  • Artnr: C754000
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Tillfälligt parti, förskottsbetalning kan komma att begäras

DAX Ytdesinfektion 75+ är avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. DAX Ytdesinfektion 75+ är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C samt Coronavirus.

Bra att veta om DAX
• DAX är känt inom svensk sjukvård och Apotek
• DAX är välbeprövat och har använts inom svensk sjukvård i över 30 år
• DAX är ett svenskt varumärke med försäljning i de nordiska länderna,
Belgien och Holland
Fördelar med DAX Ytdesinfektion 75+
• 75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
• Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
• Innehåller tensid, vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas
• Uppfyller bland annat standard EN 13727, EN 13624, EN 14476 och EN 14348
• Har dokumenterad effekt på bakterier, svamparoch vissa typer av virus

Ytdesinfektione rekommenderas på alla ytor som behöver hållas rena och där risken för korskontamination är hög. Rekommenderas för användning både inom massage, spa, vård och omsorg.

För att skydda dina händer vid frekvent användning rekommenderas antingen plasthandskar eller gummihandskar. 
Kan orsaka allvarlig ögonirritation, Mycket brandfarlig vätska och ånga.